Η Πράγα είναι η πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας, «Χρυσή Πόλη» ή «Πόλη των εκατό πύργων» όπως έχει χαρακτηριστεί

Athenstaste Video