Χρόνια πριν καθώς ψυγεία δεν υπήρχαν και έπρεπε να αποθηκευτούν οι μεγάλες ποσότητες φρούτων .. έφτιαχναν τι άλλο??! Μαρμελάδες!!!!

Athenstaste Video